DOČEKAL, Miroslav. Měření drsnosti řezných hran při laserovém dělení kovů Yb-YAG laserem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27382. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.
Uložit do Citace PRO