KOLLNEROVÁ, Kateřina. Svařování jemnozrnných ocelí typu Docol vláknovým YbYAG laserem [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27389. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.
Uložit do Citace PRO