DURKOŠ, Michal. Datová síť pro smart grid v energetice [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27392. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Mišurec.
Uložit do Citace PRO