SKRYJOVÁ, Jana. Měření společenské odpovědnosti firem u vybrané společnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27403. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lenka Černohorská.
Uložit do Citace PRO