VINTRLÍK, Tomáš. Podnikatelský záměr na pořádání přípravných kurzů pro talentovou část přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru MTK [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27404. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO