MICHALÍK, Lukáš. Měření spotřeby elektrické energie vzdálených zařízení [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27413. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Fedra.
Uložit do Citace PRO