MOTYČKA, Lukáš. Radiofrekvenční metoda detekce výbušnin a drog - NQR [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27414. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO