SAMOHÝL, Lukáš. Aplikace moderních technologií pro výrobu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27432. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Josef Sedlák.
Uložit do Citace PRO