KYSEĽOVÁ, Barbora. Výroba dětské stoličky pro stomatologickou ordinaci s využitím metody Fused Deposition Modeling [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27433. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Josef Sedlák.
Uložit do Citace PRO