VALÍČEK, Tomáš. Financování projektů ze zdrojů EU [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27445. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Koleňák.

Uložit do Citace PRO