VLASÁK, František. Design ručního vysavače [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27457. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Dana Rubínová.
Uložit do Citace PRO