POLÁK, Jaromir. Zpracování stereo snímků na grafické kartě [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27482. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miloslav Richter.
Uložit do Citace PRO