ZVEJŠKOVÁ, Michaela. Návrh na zavedení systému environmentálního managementu [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27496. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Petr Němeček.
Uložit do Citace PRO