HALÁMEK, Jan. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27502. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO