VRÁNOVÁ, Monika. Zdaňování manželů na dani z příjmů fyzických osob [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27505. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO