FRAŇKOVÁ, Magda. Návrh vybraného procesu systému řízení jakosti dle ČSN ISO 9001:2000 [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27506. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.
Uložit do Citace PRO