HRDINA, Michal. Využití metody analýzy bodu zvratu při řízení nákladů ve firmě [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27531. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO