DUBNICKÝ, Marek. Návrh marketingového mixu distribútora činelov [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27539. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Mráček.

Uložit do Citace PRO