ŽAMBERSKÁ, Šárka. Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27544. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO