MAGIC, Matej. Rizika ve finančních krizích v bankovním sektoru [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27550. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeněk Sojka.
Uložit do Citace PRO