PIVNIČKA, Martin. Lock-in zesilovač [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27560. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Beneš.
Uložit do Citace PRO