SLIŽ, Jiří. Impedanční spektroskop [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27562. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Beneš.

Uložit do Citace PRO