PUTNA, Ondřej. Uplatnění zařízení pro energetické využití odpadů malých zpracovatelských kapacit v podmínkách ČR [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27564. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Martin Pavlas.

Uložit do Citace PRO