KAŇA, Vojtěch. Návrh marketingového mixu společnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27583. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.
Uložit do Citace PRO