KOC, Dušan. Optimalizace webových stránek [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27589. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Dagmar Řešetková.

Uložit do Citace PRO