ŠTĚPÁNOVÁ, Markéta. Návrh komunikačního mixu společnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27593. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.
Uložit do Citace PRO