MAREK, Lukáš. Nábor zaměstnanců s využitím metody inzerce na internetu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27597. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Štěpán Konečný.

Uložit do Citace PRO