BARTOŇ, Jaromír. Podnikatelský záměr na založení firmy zabývající se ergonomií pracovního prostředí [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27599. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Helena Hanušová.

Uložit do Citace PRO