KOLÁŘ, Ladislav. Analýza chyb ve výrobním procesu a jejich odstraňování [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27605. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petr Koška.
Uložit do Citace PRO