FEJFAROVÁ, Eliška. Návrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRS [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27606. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michaela Beranová.
Uložit do Citace PRO