BALÁK, Pavel. Konstrukce otočného lineárně přesuvného stolu s pevnou boční upínací deskou pro stroj FGU RT [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27610. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Michal Dosedla.
Uložit do Citace PRO