MAZÁČ, Petr. Koncepční návrh ultra lehké konstrukce lunárního habitatu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27621. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Ivo Jebáček.
Uložit do Citace PRO