VLK, Tomáš. Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 1-3 tun/hod [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27639. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Bradáč.
Uložit do Citace PRO