TOMÁNKOVÁ, Michaela. LABORARTORY BRNO [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27641. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO