VÁGNER, Ladislav. Studie identifikačních a kontrolních zařízení pro manipulaci s materiálem v oblasti logistiky [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27659. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Hloska.
Uložit do Citace PRO