KIRCHNEROVÁ, Zuzana. Firemní kultura - návrh postupu při expanzi podniku [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27670. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO