TICHÝ, Štěpán. Vyprošťovací lanový naviják pro mobilní stroje [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27674. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.
Uložit do Citace PRO