HUDÁK, Igor. Charakteristické parametry procesu spalování při využití vzduchu s obsahem kyslíku vyšším než 21 % [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27679. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bělohradský.
Uložit do Citace PRO