POLÁČKOVÁ, Kateřina. Racionalizace výroby servomotoru v AVEKO [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2768. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Hlavenka.

Uložit do Citace PRO