FOLTÝN, Pavel. Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27703. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Tomáš Koutník.

Uložit do Citace PRO