MALÍK, Petr. Současné trendy ve výzkumu a vývoji tepelných bariér [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27709. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Ladislav Čelko.
Uložit do Citace PRO