KUCHYŇKOVÁ, Tereza. Vymáhání pohledávek [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27714. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.

Uložit do Citace PRO