DERYCH, Miroslav. Zhodnocení hospodaření neziskové organizace [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2773. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.
Uložit do Citace PRO