ŠVEJDÍKOVÁ, Romana. Návrh na slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27731. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Martina Rašticová.
Uložit do Citace PRO