ZBRANKOVÁ, Markéta. Význam duševní hygieny pro daňového poradce [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27736. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Pokorný.
Uložit do Citace PRO