SVOBODA, Marek. Vliv příměsí v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2774. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Radek Bilko.
Uložit do Citace PRO