MORAVEC, Petr. Postup podnikatele při žádosti o vrácení DPH ze zemí EU [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27746. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO