VLČKOVÁ, Klára. Podnikatelský záměr výstavby bytových domů [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27760. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO