ŠŤASTNÝ, Daniel. Návrh technologie vícedrážkové řemenice [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2777. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO