DEMEL, Petr. Využití finanční analýzy v podniku k návrhům na zlepšení finanční situace [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/27771. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Miloš Konečný.
Uložit do Citace PRO